Home » Lắp đặt internet FPT » Cách đổi pass wifi modem mạng FPT

Cách đổi pass wifi modem mạng FPT

Các bước thay đổi pass modem mạng FPT

Bước 1: Xác định địa chỉ ip của modem :

Thông thường địa chỉ mặc định của các loại modem thường và modem mạng wifi FPT sẽ được mặc định là: 192.168.1.1

Tuy nhiên nếu đánh vào trình duyệt web địa chỉ ip: 192.168.1.1 không hiện ra bảng quản trị modem thì có  khả năng trường hợp do khách hàng mua cũ hoặc vì lí do nào đó mà địa chỉ modem bị thay đổi thì ta có thể xác định bằng cách sau ( Nếu hiện bảng quản trị thì bỏ qua bước này )

Bấm tổ hợp phím Window + R màn hình Run sẽ hiện ra . Ở cửa sổ Run đánh CMD > OK

Màn hình DOS sẽ hiện ra và ta đánh tiếp lệnh: ipconfig

Ta sẽ thấy ở màn hình DOS có dòng chứ: Default Gateway :192.168.1.254 đây chính là địa chỉ ip modem FPT

Đối với mobile hoặc laptop chạy OS ta chỉ cần click vào kết nối wifi. Thấy dòng Router là địa chỉ IP của modem. Hình bên dưới ip là: 192.168.1.1

Bước 2 Đăng nhập vào admin modem wifi nhà mạng FPT

Ở trình duyệt web iE hoặc Firefox, Chome ta đánh địa chỉ ip modem mạng fpt vào ( Ở đây sẽ đánh địa chị mặc định là : 192.168.1.1 )

Đăng nhập mặc định là admin và pass là admin 

Bước 3: Cấu hình modem wifi lắp FPT

Sau khi khách hàng đăng nhập màn hình quản trị modem mạng fpt sẽ hiện ra : Tại mục menu ta chọn INTERNET > WLAN CONFIG
Tại mục SSID là tên wifi của bạn

Sau khi vào WLAN CONFIG ta kéo xuống dưới sẽ thấy mục SSID: Ta có thể đổi tên wifi của bạn tại đây ( lưu ý tên wifi phải viết liền không có khoảng trống )

Bước 4: Đổi pass modem wifi dành cho quý khách lắp mạng fpt

Muốn đổi pass tại mục WLAN CONFIG ta tiếp tục click tiếp vào Advanced ở dưới cùng

Tại đây ta có thể tiến hành đổi pass wifi mạng fpt theo ý muốn: Chú ý pass phải trên 8 kí tự.

 

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *