Home » Viễn Thông & Công Nghệ » Chỉ tiêu chất lượng truyền dẫn thông tin cáp quang

Chỉ tiêu chất lượng truyền dẫn thông tin cáp quang

Đánh giá chỉ tiêu và chất lượng truyền dẫn thông trong cáp quang FPT Hệ thống truyền dẫn cáp quang FPT chủ  yếu là để truyền dẫn tín hiệu Digital. Mục đích của truyền dẫn là tín hiệu phát đi phải được lấy lại ở đầu thu với độ chính xác cao. Để đánh giá chất lượng truyền dẫn trong hệ thống analog người ta sử dụng đại lượng tỉ số tín hiệu trên nhiễu (S/N) còn trong hệ thống truyền dẫn số thì sử dụng đại lượng tỷ lệ lỗi bit (BER) được định nghĩa là số bit tín…

Review Overview

User Rating: 4.45 ( 2 votes)

Đánh giá chỉ tiêu và chất lượng truyền dẫn thông trong cáp quang FPT

Hệ thống truyền dẫn cáp quang FPT chủ  yếu là để truyền dẫn tín hiệu Digital. Mục đích của truyền dẫn là tín hiệu phát đi phải được lấy lại ở đầu thu với độ chính xác cao. Để đánh giá chất lượng truyền dẫn trong hệ thống analog người ta sử dụng đại lượng tỉ số tín hiệu trên nhiễu (S/N) còn trong hệ thống truyền dẫn số thì sử dụng đại lượng tỷ lệ lỗi bit (BER) được định nghĩa là số bit tín hiệu thu sai trên tổng số tín hiệu phát đi. Hai đại lượng này có thể truyền dẫn lẫn nhau được và đều có thểđược xác định thông qua công suất tín hiệu và công suất tạp âm tương đương tại đầu vào và đầu ra tại máy thu.
Khi truyền tín hiệu nhị phân thì tỷ lệ lỗi bit (BER) của các hệ thống truyền dẫn phải đạt giá trị từ 10 – 9 → 10-11 đối với mạng nội bộ (LAN) phải đòi hỏi độ chính  xác cao hơn.

cáp quang fpt - FPT Telecom
cáp quang fpt – FPT Telecom

BER đặc trưng cho chất lượng truyền dẫn của hệ thống nó thể hiện mối liên hệ giữa công suất tín hiệu thu và công suất tạp âm. Công suất tín hiệu thu và công
suất chủ yếu phụ thuộc vào nguồn phát.
Trong tạp âm tương đương ở đầu máy thu gồm tạp âm của nguồn phát, tạp âm truyền dẫn phụ thuộc dạng tín hiệu, tạp âm nội bộ máy thu. Tạp âm có bản chất là quá trình ngẫu nhiên không theo mét quy luật nào cả nên không thể biết được phổ biên độ hoặc phổ công suất mà chỉ có thể nói đến mật độ phổ công suất trung bình

 

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *