Home » Bảng Tin FPT » Hệ thống thông tin trong Gen FPT

Hệ thống thông tin trong Gen FPT

 Hệ thống thông tin tron tập lệnh Gen FPT

Trong thời đại hiện nay, CNTT mang lại rất nhiều giá trị cho kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp. Môi trường Việt Nam, khi mức độ cạnh tranh công nghệ chưa cao và hạ tầng viễn thông còn chưa phát triển và bị độc quyền, đã hạn chế nhận thức về vai trò của CNTT trong FPT.

lap dat internet mang fpt
lap dat internet mang fpt

Những ngày đầu FPT đã sử dụng phần mềm kế toán Balance và mạng TTVN cho thư tín điện tử, những sản phẩm tự làm có những giá trị lịch sử nhất định nhưng còn nhiều hạn chế về công nghệ và giải pháp. Công ty chưa có một chiến lược rõ ràng cho ứng dụng CNTT phục vụ sự phát triển lâu bền của FPT. Tuy nhiên TTVN đã nhanh chóng trở thành môi trường làm việc không thể thiếu được với mỗi cán bộ FPT. Với nhiều biện pháp sáng tạo, nhóm TTVN và lãnh đạo công ty đã đưa FPT thành một trong rất ít các công ty VN dùng hữu hiệu thư tín điện tử vào tất cả các hoạt động từ ngay trong những năm cuối thập kỷ 90.

Năm 1998, FPT 10 năm trưởng thành. Hội nghị Đồ Sơn sau lễ hội 10 năm thông qua hai quyết định quan trọng: mở hướng xuất khẩu phần mềm và tăng cường công tác chất lượng trong FPT. Năm 1999, FPT hoàn thành xây dựng hệ thống ISO 9001 và lấy chứng chỉ vào đầu năm 2000. Dự án hiện đại hoá công tác quản lý tài chính, mà thực chất là chuyển đổi sang một hệ thống quản lý tài chính chuẩn mực quốc tế (sau này được biết đến chính là hệ thống quản lý theo chuẩn ERP) được thực hiện tiếp theo trong năm 2000. Đây cũng là một bước thay đổi căn bản trong nhận thức và hành động của FPT. Chúng ta có cái nhìn hệ thống hơn đối với việc xây dựng một nền tảng vững chắc về CNTT theo các chuẩn mực quốc tế. Lần lượt các ứng dụng: FIFA/MIS (2000), Quản trị nhân sự (2002), Chuyển đổi hệ thống thư tín điện tử tập trung trên nền Exchange Server

(2002-2003), Quản lý lương (2003), Quản lý Tài sản cố định (2003), ISO-Online (2003), Quản lý lắp ráp máy tính (2003) đã và đang được đưa vào khai thác. Nhiều bộ phận cũng đã xây dựng các chương trình ứng dụng phục vụ các cho hoạt động tác nghiệp của mình

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *