Home » Người FPT » Lê Nữ Thùy Dương – Ủy viên HĐQT FPT

Lê Nữ Thùy Dương – Ủy viên HĐQT FPT

Bà Lê Nữ Thuỳ Dương sinh năm 09/12/1976 và hiện đang là uỷ viên HĐQT FPT. Bà được bầu vào Hội Đồng Quản Trị vào ngày 14/04/2012 nhiệm kì 2012 – 2017.

Bà là một doanh nhân kháthành đạt. Kinh nghiệm kinh doanh của bà bao trùm trong nhiều lĩnh vực và chuyên sâu trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và đầu tư sân golf.

Bà Lê Nữ Thùy Dương
Bà Lê Nữ Thùy Dương

Bà Lê Nữ Thuỳ Dương

Bà được Orchid Fund, cổ đông lớn nắm giữ 9,80% cổ phiếu FPT (chốt danh sách ngày 13/3/2012) , đề cử vào Hội đồng quản trị FPT nhiệm kỳ 2012-2017.

Quá trình công tác của Bà Lê Nữ Thuỳ Dương

  • Từ năm 2010 : Phó Chủ tịch Công ty TNHH Capitaland – Thiên Đức
  • Từ năm 2005 : Phó TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Golf Long Thành
  • Từ năm 2003 : Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Thăng Long
  • Từ năm 2002 : Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thiên Đức
  • Từ năm 1997 : Tổng GĐ công ty CP May Huy Hoàng

Quá trình học tập

  • Bà Lê Nữ Thùy Dương tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của trường Quản lý Maastricht -Hà Lan năm 2003,
  • Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh tại Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan.
Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *