Home » Bảng Tin FPT » Thơ sử ký – Chuyện Kinh Doanh

Thơ sử ký – Chuyện Kinh Doanh

Bài thơ của nhân viên kinh doanh FPT TELECOM Hà Nội 1 gửi cho ban tổ chức ! Bải thơ nói về những vất vả và cuộc sống thường ngày của nhân viên kinh doanh fpttelecom

Thơ Kinh Doanh FTEL

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *